Privātuma politika

1. Kādu informāciju Mēs ievācam?

Mēs saņemam, ievācam un glabājam informāciju, ko Jūs ievadāt (vai Mēs saņemam balstoties uz Jūsu veiktajām darbībām) vietnē (vai www.stikla-serviss.lv). Papildus šai informācijai, Mēs ievācam arī Jūsu Interneta Protokola (IP) adresi, kas ir izmantota, lai savienotu Jūsu iekārtu ar internetu; e-pasta adresi (tikai tiešai saziņai vai jaunumu nosūtīšanai, ja apmeklētājs vai klients ir devis piekrišanu šādai darbībai). Pirkuma veikšanas gadījumā Mēs saglabājam arī personu-identificējošu informāciju (ja klients sniedz šādu informāciju): vārds, uzvārds; telefona numurs; adrese, kā arī sniegtos komentārus, produktu vērtējumus, ieteikumus un ziņas, kas nosūtītas Mums caur vietni. Mēs varam izmantot arī programmatūru, kas Mums ļauj ievākt informāciju par vietnes apmeklējumu, ieskaitot katra vietnes apmeklējuma ilgumu, apmeklēto vietnes lapu skaitu un veidu, kā arī vietnē veiktajām darbībām.

SIA Stikla serviss rūpējas par savu darbinieku, klientu, sadarbības partneru, interneta lietotnes apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

2. Kā Mēs ievācam šo informāciju?

Informācija tiek ievākta, kad Jūs apmeklējat vietni, izmantojat atsevišķas vietnes funkcijas (piemēram: saziņa) un veicat pirkumu.

3. Kādam nolūkam Mēs ievācam personu informāciju?

Mēs ievācam personīgu un nepersonīgu informāciju šādiem nolūkiem:

1. Lai sniegtu Savus pakalpojumus;

2. Lai sniegtu klientu atbalstu esošiem un jauniem klientiem;

3. Lai sazinātos ar vietnes apmeklētājiem un klientiem par vispārīgu vai personalizētu informāciju, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu un mārketinga informācijas nodošanu;

4. Lai izveidotu vietnes lietošanas statistiku (tikai nepersonīgi dati), kuru Mēs izmantojam, lai pilnveidotu vietnes darbības efektivitāti un Mūsu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Šo statistikas informāciju Mēs varam nodot sadarbības partneriem, ar mērķi panākt augstāk minētos rezultātus;

5. Lai darbotos saskaņā ar piemērojamiem likumiem un regulām. 

6. Lai nodrošinātu pasūtījumu apmaksas sistēmas darbību.

4. Kā Mēs glabājam vietnes apmeklētāju un klientu informāciju?

Mūsu vietne darbojas uz WordPress platformas. WordPress sniedz interneta platformu, kas Mums ļauj pārdot produktus un pakalpojumus klientiem. Jūsu dati var tikt saglabāti caur WordPress datu glabātuvēm, datubāzēm un citām WordPress programmatūrām. Jūsu dati tiek glabāti drošos serveros aiz “ugunsmūra”. 

5. Kā Mēs sazināmies ar vietnes apmeklētājiem un klientiem?

Mēs varam ar Jums sazināties, lai sniegtu informāciju sakarā ar Jūsu pirkumu un vietnē veiktajām darbībām, kā arī, lai paziņotu par jaunumiem, uzdotu jautājumus, nosūtītu aptaujas un citiem mērķiem, kas saistīti ar uzņēmuma darbību. Šim nolūkam Mēs varam ar Jums sazināties pa e-pastu, telefonu, īsziņām (SMS) un pastu.

6. Kā Mēs ievācam un izmantojam sīkdatnes?

Mūsu vietnes ievāc sīkdatnes par personīgu informāciju un vietnes izmantošanu. Dati, kas tiek ievākti ir minēti privātuma politikas pirmajā (1) punktā.  

7. Kā vietnes apmeklētāji un klienti var atcelt piekrišanu izmantot un ievākt Savus datus?

Ja nevēlaties, lai ievācam un izmantojam Jūsu datus, lūdzu rakstiet Mums.

8. Privātuma politikas atjaunināšana.

Mēs paturam tiesības mainīt privātuma politiku jebkurā brīdī. Izmaiņas un precizējumi tiks pieņemti par spēkā esošiem tiklīdz tie ir ievietoti vietnē.  

Ja vēlaties piekļūt, mainīt vai dzēst Savu personīgo informāciju, ko esam saglabājuši, lūdzu sazinieties ar Mums.