AKCIJA – DOD VECAJAM SPOGULIM JAUNU DZĪVI!

SIA Stikla Serviss mērķis ir īstenot praksē būtiskas ilgtermiņa pamatnostādnes, iedzīvināt Eiropas Savienības zaļās politikas principus, attīstīt jaunus, inovatīvus, videi nekaitīgus produktus, tehnoloģijas un pakalpojumus.

Tāpat uzņēmuma mērķis ir virzīšanās uz aprites ekonomikas principu piemērošanu esošajā ražošanas modelī, samazinot resursu patēriņu, atkritumu apjomu un vides piesārņojumu. 

SIA Stikla Serviss sadarbībā ar izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču apsaimniekotāju “Zaļā josta” vairākus gadus ir veikusi nevajadzīgu spoguļu savākšanas akciju no iedzīvotājiem, piešķirot tiem atkārtotu pielietojumu, taupot resursus un mazinot vides piesārņojumu.

Šī kampaņa norisinās jau piekto gadu, un tās mērķis ir ne tikai palīdzēt iedzīvotājiem atbildīgi un videi draudzīgi utilizēt nevajadzīgus spoguļus, bet arī radīt pievienoto vērtību spoguļiem nonākot atkārtotā apritē. Akcija ir kļuvusi ļoti populāra, ar katru gadu atsaucība ir arvien lielāka, taču gribētos atgādināt, ka akcijas mērķis ir dot spogulim jaunu dzīvi, tamdēļ aicinām nodot spoguļus, kuri ir atjaunojami, otrreiz izmantojami.

Strādājot stikla apstrādē, redzam cik daudz stikla un spoguļu nonāk atkritumos. Šie atkritumu veidi nav piemēroti izmešanai sadzīves atkritumu konteineros un šādu atkritumu izvešana un utilizēšana ir maksas pakalpojums. Tādejādi cilvēki daudzkārt izvēlas vieglāko ceļu un atstāj spoguļus blakus atkritumu konteineriem vai, vēl ļaunāk, izmet tos dabā, mežā un tādejādi piesārņojot apkārtējo vidi.

Mēs apzināmies, ka esam atbildīgi informēt sabiedrību par spoguļu dzīves ciklu, respektīvi, ka spoguli iespējams restaurēt un dot tam otru dzīvi.

Šī iemesla dēļ mēs vēlamies dalīties savā jau esošajā pieredzē un sniegt ieguldījumu otrreizējo izejvielu pārstrādes veicināšanai Latvijā, ar savu stāstu un darbu iedvesmot sabiedrību aktīvāk iesaistīties atkritumu šķirošanā, tādejādi iestājoties par tīrāku vidi mums apkārt.

Iepriekšējo akciju ietvaros, izmantojot restaurēto spoguli, aprīkojām sanitārās telpas Rīgas Latviešu biedrības namā, palīdzējām daudzfunkcionālā centra bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem “Solis Augšup” pārtaisīt garāžu par skaistu un multifunkcionālu zāli ar spoguļu sienu, vingrošanas zālē Rīgas 7. internātskolā un deju studijas “Dzirnas” telpās, kā arī esam iekārtojuši vairākus logopēdijas kabinetus, kur spogulis ir neatņemama sastāvdaļa runas uzlabošanas procesā.