AKCIJA – DOD VECAJAM SPOGULIM JAUNU DZĪVI!

SIA Stikla Serviss sadarbībā ar izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču apsaimniekotāju “Zaļā josta” vairākus gadus ir veikusi nevajadzīgu spoguļu savākšanas akciju no iedzīvotājiem, piešķirot tiem atkārtotu pielietojumu, taupot resursus un mazinot vides piesārņojumu.
Strādājot stikla apstrādē, redzam cik daudz stikla un spoguļu nonāk atkritumos. Šie atkritumu veidi nav piemēroti izmešanai sadzīves atkritumu konteineros un šādu atkritumu izvešana un utilizēšana ir maksas pakalpojums. Tādejādi cilvēki daudzkārt izvēlas vieglāko ceļu un atstāj spoguļus blakus atkritumu konteineriem vai, vēl ļaunāk, izmet tos dabā, mežā un tādejādi piesārņojot apkārtējo vidi.
Mēs apzināmies, ka esam atbildīgi informēt sabiedrību par spoguļu dzīves ciklu, respektīvi, ka spoguli iespējams restaurēt un dot tam otru dzīvi.
Šī iemesla dēļ mēs vēlamies dalīties savā jau esošajā pieredzē un sniegt ieguldījumu otrreizējo izejvielu pārstrādes veicināšanai Latvijā, ar savu stāstu un darbu iedvesmot sabiedrību aktīvāk iesaistīties atkritumu šķirošanā, tādejādi iestājoties par tīrāku vidi mums apkārt.
Pagājušā gada nogalē, izmantojot restaurēto spoguli, palīdzējām daudzfunkcionālā centra bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem “Solis Augšup” pārtaisīt garāžu par skaistu un multifunkcionālu zāli ar spoguļu sienu.