DALĪBA NACIONĀLAJĀ STENDĀ IZSTĀDĒ “BYGG REIS DEG 2019”

SIA “STIKLA SERVISS” ir noslēdzis 2016. gada 01. aprīlī  līgumu Nr.SKV-L-2016/5 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (projekta identifikācijas Nr. 3.2.1.2./16/I/001), kura ietvaros sadarbībā ar LIAA SIA “STIKAL SERVISS” piedalījās LIAA organizētajā nacionālajā stendā iztādē “Bygg Reis Deg 2019 ” no 2019.gada 16.oktobra līdz 2019. gada 19. oktobrim.