LĪGUMS NR. SKV-L-2016/5 TIRDZNIECĪBAS MISIJA KOPENHĀGENĀ UN MALMĒ

SIA “STIKLA SERVISS” ir noslēdzis 2016. gada 01. aprīlī  līgumu Nr.SKV-L-2016/5 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (projekta identifikācijas Nr. 3.2.1.2./16/I/001), kura ietvaros sadarbībā ar LIAA SIA “STIKAL SERVISS” piedalījās LIAA organizētajā būvniecības sektora uzņēmumu tirdzniecības misijā uz Kopenhāgenu (Dāniju) un Malmi (Zviedriju) no 2018.gada 26.septembra līdz 27.sptembrim. Misijas laikā SIA “STIKLA SERVISS” pārstāvjiem tika noorganizētas biznesa tikšanās ar vairākiem potenciāliem sadrabības partneriem Kopenhāgenā (Dānijā) un Malmo (Zviedrijā).