SIA “Stikla Serviss” uzsāk jaunu projektu, lai ieviestu ražošanā jaunu zaļo inovāciju produktu un tehnoloģiju

SIA “Stikla Serviss” uzsāk jaunu projektu, lai ieviestu
ražošanā jaunu zaļo inovāciju produktu un tehnoloģiju

SIA “Stikla Serviss” 26.08.2022. ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas
“Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” atklātā konkursa
“Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā”
zaļo inovāciju jomā projekta “Augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA “Stikla Serviss”
jauno, inovatīvo produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” (ID Nr. AK-IES/4), līguma Nr.
NP- NP-2022/52 īstenošanu.
SIA “Stikla Serviss” projekta mērķis ir sadarbībā ar Norvēģijas partneri AS “Klausengruppen”
ieviest ražošanā jaunu produktu – moduli / stikla konstrukciju ar vairākiem tirgum aktuāliem
pielietojumiem, un tā izgatavošanai nepieciešamās ražošanas tehnoloģijas.
Projekta īstenošanas laikā plānots:
– iegādāties un uzstādīt jaunā produkta ražošanai nepieciešamās iekārtas,
– sadarbībā ar projekta partneri ieviest ražošanā jauno produktu un attīstīt tā
pielietojumus atbilstoši dažādu tirgu prasībām un tehniskajiem nosacījumiem.
Projekta realizācijas laikā plānots panākt būtisku ar ražošanu saistīto emisiju, atkritumu un
enerģijas patēriņa samazinājumu visā produkta dzīves cikla laikā un tādējādi nodrošināt zaļo
inovāciju ieviešanu SIA “Stikla Serviss ražošanā”.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 1’291’520,00 EUR, kur attiecināmās izmaksas veido
iekārtu iegādes izmaksas 1’246’820,00 EUR apmērā. Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsts
plānots 600’000 EUR apmērā.
Projekta īstenošanai paredzēti 20 mēneši, kas ļaus pabeigt projektu ne vēlāk kā 2024. gada
aprīlī, lai pēc tam uzsāktu jaunā produkta ražošanu.