Noslēgusies nederīgo un bojāto spoguļu utilizācijas akcija Rīgā

Ar rekordlieliem sasniegumiem noslēgusies nederīgo un bojāto
spoguļu utilizācijas akcija Rīgā
 
Ir veiksmīgi noslēgusies nederīgo un bojāto spoguļu utilizācijas akcija, ko jau sesto gadu rīkoja “Stikla Serviss” sadarbībā ar “Zaļā josta”. Akcija guva līdz šim plašāko atsaucību ne tikai starp Rīgas iedzīvotājiem, bet spoguļu utilizācijai atsaukušies arī tuvāko pašvaldību iedzīvotāji.
Kopumā akcijā iesaistījās 145 personas, atjaunošanai nododot 5445 kg veco spoguļu.
Saudzējot vidi, mazinot apglabājamo atkritumu apjomu un sekmējot aprites ekonomiku Latvijā, atjaunotie spoguļi nogādāti sociāla tipa iestādēs. Lielākā daļa no atjaunotajiem spoguļiem nonākusi Latvijas Mākslas akadēmijas un dizaina skolu audzēkņu pārziņā. Iepriekšējo akciju ietvaros, izmantojot restaurēto spoguli, aprīkotas sanitārās telpas Rīgas Latviešu biedrības namā, palīdzēts daudzfunkcionālā centra bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem “Solis Augšup” pārtaisīt garāžu par skaistu un multifunkcionālu zāli ar spoguļu sienu, vingrošanas zālē Rīgas 7. internātskolā un deju studijas “Dzirnas” telpās. Kā arī iekārtoti vairāki logopēdijas kabineti, kur spogulis ir neatņemama sastāvdaļa runas uzlabošanas procesā.
Spoguļi klasificējami kā lielgabarīta būvniecības atkritumi, to utilizācija ir maksas pakalpojums. Spoguļus, kā arī to lauskas, nedrīkst izmest dalītās vākšanas konteinerā stiklam, jo tie nav derīgi pārstrādei. Tāpēc sniegtā iespēja spoguļus restaurēt un dāvāt sociāla tipa iestādēm atkārtotai lietošanai ir ilgtspējīgākais spoguļu utilizācijas veids.
Spoguļstiklu atgriešana atkārtotā apritē ir ne tikai efektīvs veids, kā sekmēt aprites ekonomiku un mazināt apglabājamo atkritumu apjomu, bet arī sniegt nozīmīgu ieguldījumu vides saudzēšanā. Daudzi akcijas ietvaros nodotie spoguļi joprojām satur videi kaitīgus pārklājumus, kas, nepareizi apsaimniekoti, kaitētu videi. Turklāt stikla ražošana ir ne tikai energoietilpīga nozare, bet arī rada lielus CO2 izmešu apjomus. Spoguļu restaurācija atgriešanai atkārtotā apritē ļauj mazināt atmosfērā nonākušo siltumnīcefekta gāzes CO2 izmešu daudzumu, tādējādi arī aizkavēt klimata pārmaiņas. Šīs kampaņas ietvaros ir izdevies samazināt CO2 emisijas par apmēram 6,8 tonnām.