SIA “Stikla Serviss” pētniecības projekta “Jauna, augstas pievienotās vērtības un dzīves kvalitāti atbalstoša produkta izstrāde SIA “Stikla Serviss”” aktualitātes

SIA “Stikla Serviss” pētniecības projekta “Jauna, augstas pievienotās vērtības un dzīves kvalitāti atbalstoša produkta izstrāde SIA “Stikla Serviss”” aktualitātes

SIA “Stikla Serviss” atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, no 2022. gada aprīļa īsteno projektu “Jauna, augstas pievienotās vērtības un dzīves kvalitāti atbalstoša produkta izstrāde SIA “Stikla serviss”” (ID Nr. NAGS2-IES-2021/4).

Līdz ar pētījuma uzsākšanu uzņēmuma speciālisti strādā pie jaunā produkta eksperimentālās izstrādes:

  • no projekta sākuma pētot un analizējot jaunā produkta izgatavošanai nepieciešamos materiālus;
  • no vasaras uzsākta komponenšu izgatavošana, analīze un testēšana, lai izstrādātu un izmēģinātu jaunus tehnoloģiskos procesus, kā arī lai izgatavotu un testētu produkta komponentes;
  • gada ceturtajā ceturksnī uzsākta prototipu izgatavošana.

Projekta ietvaros speciālisti devās komandējumā uz Turciju.

Līdzās SIA “Stikla Serviss” speciālistiem projektā iesaistīti arī Norvēģijas partnera “KlausenGruppen” speciālisti, lai nodrošinātu projektā plānotās zināšanu pārneses darbības.

Projekta mērķis ir paaugstināt SIA “Stikla Serviss” konkurētspēju, līdz 2024. gadam izstrādājot jaunu, augstas pievienotās vērtības un dzīves kvalitāti atbalstošu produktu – stikla konstrukcijas cilvēku drošības, iekļaušanās un labklājības uzlabošanai.

Projekts tiek līdzfinansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmā “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” neliela apjoma grantu shēmas “Dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrāde”.