SIA “Stikla Serviss” pētniecības projekta “Jauna, augstas pievienotās vērtības un dzīves kvalitāti atbalstoša produkta izstrāde SIA “Stikla Serviss”” aktualitātes 2023. gada jūnijā

SIA “Stikla Serviss” atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, no 2022. gada aprīļa īsteno projektu “Jauna, augstas pievienotās vērtības un dzīves kvalitāti atbalstoša produkta izstrāde SIA “Stikla Serviss”” (ID Nr. NAGS2-IES-2021/4).
Līdz 2023. gada jūnijam projektā:

  • nodefinēti materiāli un jaunā produkta tehniskā specifikācija;
  • izstrādāti un izmēģināti jauni tehnoloģiskie procesi;
  • izgatavotas un testētas produkta komponentes.

Projektā iesaistītie SIA “Stikla Serviss” speciālisti kopā ar Norvēģijas partnera “KlausenGruppen” speciālistiem turpina darbu pie prototipu izstrādes un testēšanas.

Projekta mērķis ir paaugstināt SIA “Stikla Serviss” konkurētspēju, līdz 2024. gadam izstrādājot jaunu, augstas pievienotās vērtības un dzīves kvalitāti atbalstošu produktu – stikla konstrukcijas cilvēku drošības, iekļaušanās un labklājības uzlabošanai.

Projekts tiek līdzfinansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmā “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” neliela apjoma grantu shēmas “Dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrāde”.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!