SIA “Stikla Serviss” īsteno projektu, lai ieviestu ražošanā jaunu zaļo inovāciju produktu un tehnoloģiju

SIA “Stikla Serviss” 26.08.2022. ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” atklātā konkursa “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” zaļo inovāciju jomā projekta “Augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA “Stikla Serviss” jauno, inovatīvo produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” (ID Nr. AK-IES/4), līguma Nr. NP- NP-2022/52 īstenošanu.

SIA “Stikla Serviss” projekta mērķis ir sadarbībā ar Norvēģijas partneri AS “Klausengruppen”  ieviest ražošanā jaunu produktu – moduli / stikla konstrukciju ar vairākiem tirgum aktuāliem pielietojumiem, un tā izgatavošanai nepieciešamās ražošanas tehnoloģijas.

Projekta īstenošanas laikā noslēgti līgumi ar Igaunijas uzņēmumu SofData Ltd par stikla mazgāšanas iekārtas piegādi un Lietuvas uzņēmumu GlasRena UAB par urbšanas iekārtas piegādi. Pārējo iekārtu piegāde vēl tiek plānota.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 1’291’520,00 EUR, kur attiecināmās izmaksas veido iekārtu iegādes izmaksas 1’246’820,00 EUR apmērā. Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsts plānots 600’000 EUR apmērā.

Projekta īstenošanai paredzēti 20 mēneši, kas ļaus pabeigt projektu ne vēlāk kā 2024. gada aprīlī, lai pēc tam uzsāktu jaunā produkta ražošanu.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

 

Supported by Norway through the

Norway Grants