IEPIRKUMS NR. 2014/03

 SIA „Stikla serviss” iepirkumā Nr. 2014/03 „Kompleksās stikla apstrādes iekārtu iegāde” tiesības noslēgt iepirkuma līgumu tiek piešķirtas pretendentam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SOFDATA”, reģistrācijas numurs 10432462, juridiskā adrese Pirita iela 20, Tallina, Harju novads, Igaunija, 10127 ar iesniegto viszemāko cenu:
 
1) Iepirkuma priekšmeta 1. daļā „Horizontālā CNC stikla urbšanas, slīpēšanas, gravēšanas un pulēšanas līnija” 135800,00 EUR (Viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti eiro 00 eiro centi);
 
2) Iepirkuma priekšmeta 2. daļā „Automātiskā stikla griešanas un slīpēšanas līnija” 63 000,00 EUR (Sešdesmit trīs tūkstoši eiro 00 eiro centi).