SABIEDRĪBAS ES FONDA PROJEKTA NR. APV/2.1.2.4.0/14/04/026

 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un SIA “Stikla Serviss” 2014. gada 15. septembrī nolēdza līgumu L-APV-14-0206 par Sabiedrības Eiropas Savienības fonda projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/026 “Augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA “Stikla Serviss”” īstenošanu dabības programmas “Uzņēmējdarbības un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4. aktivitātes “Augstas pievienotās vērtības investīvijas”ceturtās kārtas ietvaros.
 
    SIA „Stikla serviss” projekta mērķis ir attīstīt uz tehnoloģijām un inovatīvām zināšanām balstītu ražošanas virzienu, iegādājoties jaunu aprīkojumu stikla apstrādei:
 
    1) horizontālo CNC stikla urbšanas, slīpēšanas, gravēšanas un pulēšanas līniju;
    2) automātisko stikla griešanas un slīpēšanas līniju.
 
Projekta ietvaros tiks uzsākta inovatīvu stikla izstrādājumu ražošana ar likumdošanā paredzētajiem tehniskajiem parametriem, funkcionalitāti un paredzamo lietošanas veidu. Projekta rezultātā tiks palielināta uzņēmuma ražošanas jauda, saražotās produkcijas un eksporta apmērs.