LĪGUMS NR. SKV-L-2016/5 TIRDZNIECĪBAS MISIJA AMSTERDAMĀ

SIA “STIKLA SERVISS” ir noslēdzis 2016. gada 01. aprīlī  līgumu Nr.SKV-L-2016/5 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (projekta identifikācijas Nr. 3.2.1.2./16/I/001), kura ietvaros sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) SIA “STIKAL SERVISS” piedalījās LIAA organizētajā tirdzniecības misijā uz Nīderlandi (Amsterdamu) no 2017.gada 11.aprīļa līdz 13.aprīlim. Misijas laikā SIA “STIKLA SERVISS” pārstāvjiem tika noorganizētas tikšanās ar vairākiem potenciāliem sadrabības partneriem izstādes “Building Holland” ietvaros.