LĪGUMS NR. SKV-L-2016/5 TIRDZNIECĪBAS MISIJA SOMIJĀ

SIA “STIKLA SERVISS” ir noslēdzis 2016. gada 01. aprīlī  līgumu Nr.SKV-L-2016/5 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (projekta identifikācijas Nr. 3.2.1.2./16/I/001), kura ietvaros sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) SIA “STIKAL SERVISS” piedalījās LTRK organizētajā tirdzniecības misijā uz Somiju no 2017.gada 06.februāra līdz 10.februārim. Misijas laikā SIA “STIKLA SERVISS” pārstāvjiem tika noorganizētas biznesa konsultācijas ar Finnish Trade Organisation Fintra Oy par Somijas tirgus apgūšanu, kā arī tikšanās ar vairākiem potenciāliem sadrabības partneriem.