Pabeigts SIA “Stikla Serviss” pētniecības projekts “Jauna, augstas pievienotās vērtības un dzīves kvalitāti atbalstoša produkta izstrāde SIA “Stikla Serviss””

SIA “Stikla Serviss” atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, no 2022. gada aprīļa līdz 2024.gada martam īstenoja projektu “Jauna, augstas pievienotās vērtības un dzīves kvalitāti atbalstoša produkta izstrāde SIA “Stikla serviss”” (ID Nr. NAGS2-IES-2021/4).

Projektā izgatavoti 3 prototipi dažādiem jauno stikla konstrukciju moduļiem / pielietojumiem vai to kombinācija, veikta prototipu testēšana, validācija un demonstrēšana ražošanas telpās (mākslīgā vidē) un ārpus telpām (darbības vidē).

Jaunajam produktam sagatavots un iesniegts 1 pieteikums dizainparauga reģistrēšanai.

Projektā iesaistītie SIA “Stikla Serviss” speciālisti kopā ar Norvēģijas partnera “KlausenGruppen” speciālistiem veikuši nozīmīgu darbu pie jauno produktu pilnveidošanas un kvalitātes nodrošināšanas, piemērojot svarīgas prasības dažādiem mērķa tirgiem un kvalitātes aspektiem, ņemot vērā partneru līdzšinējo pieredzi.


Projekta mērķis ir paaugstināt SIA “Stikla Serviss” konkurētspēju, līdz 2024. gadam izstrādājot jaunu, augstas pievienotās vērtības un dzīves kvalitāti atbalstošu produktu – stikla konstrukcijas cilvēku drošības, iekļaušanās un labklājības uzlabošanai.

Projekts tiek līdzfinansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmā “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” neliela apjoma grantu shēmas “Dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrāde”.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

 

Supported by Norway through the

Norway Grants