SIA “Stikla Serviss“ realizē Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība“

SIA “Stikla Serviss” pieteicies Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam „MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” eksporta atbalsta nodrošināšanai. Projekta mērķis ir atbalstīt mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību, kas paredz finansiālu atbalstu. Šis solis atspoguļo uzņēmuma apņemšanos veicināt savu konkurētspēju un inovatīvo potenciālu, izmantojot valsts piedāvāto finanšu atbalstu eksporta darbību stiprināšanai. Tas ir būtisks virzītājspēks uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai un atzīšanai starptautiskajos tirgos.

Projekta identifikācijas numurs 1.2.3.1/1/23/I/001

Līgums Nr.17.1-1-L-2024/251