SIA “Stikla Serviss” pabeigts projekts un ieviests ražošanā jauns zaļo inovāciju produkts un tehnoloģija

SIA “Stikla Serviss” 26.08.2022. ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” atklātā konkursa “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” zaļo inovāciju jomā projekta “Augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA “Stikla Serviss” jauno, inovatīvo produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” (ID Nr. AK-IES/4), līguma Nr. NP- NP-2022/52 īstenošanu.

SIA “Stikla Serviss” projekta mērķis bija sadarbībā ar Norvēģijas partneri AS “Klausengruppen”  ieviest ražošanā jaunu produktu – moduli / stikla konstrukciju ar vairākiem tirgum aktuāliem pielietojumiem, un tā izgatavošanai nepieciešamās ražošanas tehnoloģijas.

Projekta īstenošanas laikā piegādātas jaunā produkta ražošanai nepieciešamās iekārtas –  mazgāšanas iekārta, urbšanas iekārta, iekrāvēja sistēma, griešanas līnija, laminētā stikla griešanas līnija, tehnoloģiskā ūdens attīrīšanas iekārta, pusautomātiskā stiklu uzglabāšanas statīvu sistēma, līklīniju malu apstrādes iekārta, stacionārā stikla glabāšanas statīvu sistēma, tilta celtņi un stikla vakuuma laminēšanas krāsns.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 283 875,58 EUR, kur attiecināmās izmaksas veido iekārtu iegādes izmaksas 1 166 820,00 EUR apmērā. Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsts plānots 583 410,00 EUR apmērā. Projekts pabeigts 2024. gada aprīlī.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

 

Supported by Norway through the

Norway Grants