PĒTNIECĪBA UN ATTĪSTĪBA

Inovācijas ir uzņēmuma Stikla Serviss darbības pamatā, sākot no produktu un ražošanas cikla izstrādes līdz izejvielu samazināšanai un energoefektivitātei. Kopā ar ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā šādi mēs saglabājam savu vietu globalizācijas tirgū. Uzņēmuma ieguldījums pētniecībā un attīstībā sniedz rezultātus, īpaši mūsu klientiem un partneriem.
Ilgstpējība risina globālus un reģionālus jautājumus saistībā ar vidi, ekonomiku un sociālo atbildību.
Stikla Serviss ir visi nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu pētniecību un attīstību jaunu produktu izstrādei, ilgtspējības uzlabojumiem saskaņā ar starptautiskiem kvalitātes standartiem un dzīves kvalitāti atbalstošām tehnoloģijām.
Mūsu inovācijas programma balstās uz profesionālas un daudzfunkcionālas komandas zināšanām un pieredzi.
Šajā darbā mēs cieši sadarbojamies ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļu TEPEK un Rīgas Tehnisko universitāti.
Uzņēmums ir ceļā uz beziepakojuma stikla izmantošanu apstrādē un tā transportēšanā.