SIA “Stikla Serviss” uzsāk jaunu pētniecības projektu

SIA “Stikla Serviss” ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” neliela apjoma grantu shēmas “Dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrāde” projekta “Jauna, augstas pievienotās vērtības un dzīves kvalitāti atbalstoša produkta izstrāde SIA “Stikla serviss”” (ID Nr. NAGS2-IES-2021/4), līguma Nr. NP-2022/22 īstenošanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt SIA “Stikla Serviss” konkurētspēju, līdz 2024. gadam izstrādājot jaunu, augstas pievienotās vērtības un dzīves kvalitāti atbalstošu produktu – stikla konstrukcijas cilvēku drošības, iekļaušanās un labklājības uzlabošanai.

Projektā plānotas jauna produkta eksperimentālās izstrādes aktivitātes (komponenšu un prototipu izgatavošana un testēšana) kā arī zināšanu pārneses darbības sadarbībā ar projekta partneri AS “KLAUSENGRUPPEN”.

Plānotās projekta izmaksas – 183 341.20 EUR, Norvēģijas finanšu instrumenta grants – 123 593.87 EUR.

Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši no 2022. gada aprīļa līdz 2024. gada martam.

 

Supported by Norway through the

Norway Grants