Stratophone Planibel G fas T (skaņu izolējošais ar cieto selektīvo pārklājumu)