Spoguļu akcija

Arī šogad SIA “STIKLA SERVISS” kampaņa, kurā aicinām nevajadzīgos spoguļus nogādāt tiem paredzētās vietās, tapusi sadarbībā ar SIA “ZAĻĀ JOSTA”.

Savāktos spoguļus sašķirosim un vēl izmantojamos atjaunosim un nodosim izglītības iestādēm. Iepriekšējās akcijās palīdzējām Rīgas 5. internātpamatskolai un Latviešu biedrības nama telpām ansamblim "Knīpas un Knauķi". Kā arī mēs uzņemsimies atbildību par savākto, saplēsto un bojāto spoguļu nodošanu otrreizējai pārstrādei.

Rūpēsimies par vidi, kurā dzīvojam!